Bảng giá cập nhật

Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế

Viết ngày bởi admin

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 21 tháng 12 năm 2012 Về việc Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 và Quyết định này thay thế cho: Quyết định 50/2011/QĐ-UBND của […]

Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Viết ngày bởi admin

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang ngày 21 tháng 12 năm 2012 Về việc Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 và Quyết định này thay thế cho: Quyết định 46/2011/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân […]

Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Viết ngày bởi admin

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tuyên Quang ngày 22 tháng 12 năm 2012 Về việc Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 và Quyết định này thay thế cho: Quyết định 28/2011/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân […]

Ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2013

Ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2013

Viết ngày bởi admin

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Long ngày 20 tháng 12 năm 2012 Về việc Ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2013. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 và Quyết định này thay thế cho: Để tải văn bản các bạn […]

Ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

Ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

Viết ngày bởi admin

Quyết định 55/2012/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc ngày 28 tháng 12 năm 2012 Về việc Ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 và Quyết định này thay thế cho: – Quyết định: 60/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 […]

Ban hành quy định phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2013

Ban hành quy định phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2013

Viết ngày bởi admin

Quyết định 47/2012/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Yên Bái ngày 28 tháng 12 năm 2012 Về việc Ban hành quy định phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2013. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 và Quyết định này […]