Giá nhà, đất và vật kiến trúc

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Thanh Hóa

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Thanh Hóa

Viết ngày bởi admin

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Thanh Hóa Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm Bảng giá đất, nhà ở và […]

Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế

Viết ngày bởi admin

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 21 tháng 12 năm 2012 Về việc Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 và Quyết định này thay thế cho: Quyết định 50/2011/QĐ-UBND của […]

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Thừa Thiên – Huế

Viết ngày bởi admin

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Thừa Thiên – Huế Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm Bảng giá đất, […]

Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Viết ngày bởi admin

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang ngày 21 tháng 12 năm 2012 Về việc Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 và Quyết định này thay thế cho: Quyết định 46/2011/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân […]

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Tiền Giang

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Tiền Giang

Viết ngày bởi admin

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Tiền Giang Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm Bảng giá đất, nhà ở […]

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Trà Vinh

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Trà Vinh

Viết ngày bởi admin

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Trà Vinh Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm Bảng giá đất, nhà ở […]

Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Viết ngày bởi admin

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tuyên Quang ngày 22 tháng 12 năm 2012 Về việc Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 và Quyết định này thay thế cho: Quyết định 28/2011/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân […]

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Tuyên Quang

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Tuyên Quang

Viết ngày bởi admin

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Tuyên Quang Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm Bảng giá đất, nhà ở […]

Ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2013

Ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2013

Viết ngày bởi admin

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Long ngày 20 tháng 12 năm 2012 Về việc Ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2013. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 và Quyết định này thay thế cho: Để tải văn bản các bạn […]

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Vĩnh Long

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Vĩnh Long

Viết ngày bởi admin

Bảng giá đất, nhà ở và vật kiến trúc Tỉnh Vĩnh Long Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm Bảng giá đất, nhà ở […]