Điều chỉnh dự toán

Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn Tỉnh Lào Cai

Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn Tỉnh Lào Cai

Viết ngày bởi admin

Công văn số 2566/UBND-QLĐT ngày 19 tháng 06 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lào Cai về Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn Tỉnh Lào Cai. Để tải văn bản tải […]

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn TP Hải Phòng

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn TP Hải Phòng

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1162/SXD-KTXD ngày 17 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Thành Phố Hải Phòng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng. Để tải […]

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 06 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hải Dương về Quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh  chi phí nhân công trong dự toán công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của […]

Hướng dẫn Lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Hướng dẫn Lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Viết ngày bởi admin

Công văn số 593/SXD-KTXD ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Tĩnh về việc Hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Để tải văn bản tải bạn đợi 5s […]

Đính chính Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đính chính Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Viết ngày bởi admin

Công văn số 816/SXD-KTKHXD&HT ngày ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi về việc đính chính Hướng dẫn số 663/HD-SXD ngày 28 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí dịch vụ […]

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Viết ngày bởi admin

Công văn số 306/SXD-QLXD ngày 11 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Kon Tum về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Để tải văn bản tải bạn đợi 5s và click “SKIP AD”  ở góc […]

Hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1256/SXD-KTXD ngày 11 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về việc Hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Để tải văn bản tải bạn đợi 5s và click “SKIP AD”  […]

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Ninh Thuận về việc Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Để tải văn bản […]

Công bố đơn giá nhân công, ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Công bố đơn giá nhân công, ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 64/QĐ-SXD ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình về Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Quyết […]

Công bố đơn giá nhân công, ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Công bố đơn giá nhân công, ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Viết ngày bởi admin

Công văn số 300/SXD-QLHĐXD ngày 19 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Gia Lai về Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Công […]