NĐ 31/2012/NĐ-CP

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ, áp dụng từ ngày 01/05/2012 Xem hướng dẫn theo nghị định 103/2012/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây Xem hướng dẫn theo nghị định 70/2011/NĐ-CP của các tỉnh […]