Công văn cập nhật

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 25 tháng 05 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên Huế về Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có […]

Điều chỉnh chi phí giá nhân công, máy thi công trong bộ đơn giá Đắk Lắk năm 2015

Điều chỉnh chi phí giá nhân công, máy thi công trong bộ đơn giá Đắk Lắk năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đắk Lắk về Điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong các bộ đơn giá do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đắk Lắk công bố theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số […]

Điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công trên địa bàn TX Đồng Xoài tỉnh Bình Phước năm 2015

Điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công trên địa bàn TX Đồng Xoài tỉnh Bình Phước năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1133/UBND-KTN ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước về Điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công trên địa bàn Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước áp dụng từ ngày 01/01/2015. Theo đó hệ số nhân công máy thi công vẫn sử dụng […]

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1092/SXD-KTXD ngày 27 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Để tải văn bản tải bạn […]

Công bố đơn giá nhân công, ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Công bố đơn giá nhân công, ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Viết ngày bởi admin

Công văn số 339/SXD-KT ngày 07 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Nông về Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Công văn số 401/SXD-KT ngày 22 […]

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Viết ngày bởi admin

Công văn số 03/CBLS-XD-TC ngày 14 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Kon Tum về Công bố đơn giá nhân công làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh […]

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1404/UBND-XD ngày 05 tháng 06 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Cao Bằng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Để tải văn […]

Chi phí nhân công, máy thi công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi phí nhân công, máy thi công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Viết ngày bởi admin

Công văn số 235/VPUBND-KTN ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp về Chi phí nhân công, máy thi công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2015. Để tải văn bản tải bạn đợi 5s và click “SKIP AD”  […]

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Nam Định

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Nam Định

Viết ngày bởi admin

Công văn số 392/SXD-QLHĐXD ngày 01 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Nam Định về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Để tải văn bản […]

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Viết ngày bởi admin

Công văn số 795/HD-SXD ngày 08 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Hòa Bình về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Để tải văn bản […]