Công văn cập nhật

Ban hành hệ số điều chỉnh chi phí trong dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành hệ số điều chỉnh chi phí trong dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 01 tháng 09 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đắk Nông về Ban hành hệ số điều chỉnh chi phí trong dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Để tải văn bản tải […]

Bộ Xây dựng trả lời về nội dung Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Bộ Xây dựng trả lời về nội dung Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Viết ngày bởi admin

(Xây dựng) – Thời gian gần đây, có một số doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân các tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn) phản ánh về việc mức lương nhân công đầu vào công bố tại Phụ lục 1 Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng thấp hơn mức […]

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 17 tháng 08 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây […]

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Công văn số 819/SXD-KT ngày 03 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Bến Tre về Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Để tải văn bản tải bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Viết ngày bởi admin

Công văn số 435/SXD-KT ngày 25 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Ninh Bình về Hướng dẫn áp dụng chi phí nhân công theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trong việc lập, thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. […]

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Long An

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Long An

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1800/SXD-HD ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Long An Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Long An. Để tải văn bản tải bạn đợi 5s và click “SKIP AD”  […]

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh về việc Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Để tải văn bản […]

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 03 tháng 06 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn về việc Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Để tải văn bản […]

Hướng dẫn xác định chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Hướng dẫn xác định chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn số 2763/UBND-ĐTXD ngày 11 tháng 06 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang về Hướng dẫn xác định chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định có […]

Đính chính hệ số điều chỉnh nhân công và ca máy theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Đính chính hệ số điều chỉnh nhân công và ca máy theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 02 tháng 07 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam về Đính chính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong thuộc vùng IV trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng […]