Công văn cập nhật

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bắc Kạn về Công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Công […]

Điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Viết ngày bởi admin

Công văn số 26/SXD-QLHĐXD ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Hòa Bình về Điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo công văn số 2156/BXD-KTXD ngày 22/09/2015 của Bộ Xây Dựng (Về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 01/2015/TT-BXD trong quản […]

Hướng dẫn tạm thời điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Hướng dẫn tạm thời điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Viết ngày bởi admin

Công văn số 265/HD-SXD ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi Hướng dẫn tạm điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Để tải văn bản tải bạn đợi 5s và click “IP AD”  ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download […]

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn về việc Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Quyết định này thay thế Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 03 tháng 06 năm […]

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015 điều chỉnh

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015 điều chỉnh

Viết ngày bởi admin

Công văn số 6301/UBND-KTN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định về Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015 điều chỉnh. Đơn […]

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1719/EVN-ĐT ngày 08 tháng 05 năm 2015 của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng đối với các dự án do Tập Đoàn Điện Lực Việt […]

Hướng dẫn điều chỉnh nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Long An

Hướng dẫn điều chỉnh nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Long An

Viết ngày bởi admin

Công văn số 3800/SXD-HĐ ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Long An Hướng dẫn điều chỉnh nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Long An. Công văn này thay thế […]

Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành Phố Hà Nội

Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành Phố Hà Nội

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 7414/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội Về việc Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD”  ở góc trên […]

Công bố Đơn Giá Nhân Công trên địa bàn Lào Cai năm 2015

Công bố Đơn Giá Nhân Công trên địa bàn Lào Cai năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 3708/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lào Cai về việc công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Bảng giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng […]

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1359/HD-SXD ngày 22 tháng 09 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị theo nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính Phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Để tải văn bản tải bạn đợi 5s và […]