Điều chỉnh dự toán

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại NĐ 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại NĐ 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Viết ngày bởi admin

Công văn số 238/SXD-KTTH ngày 07 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bắc Kạn Hướng Dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn áp dụng từ ngày 01/01/2014. Theo đó, Trong khi chờ Bộ Xây dựng hướng […]

Công bố điều chỉnh nhân công và máy thi công trong ngành xây dựng năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp

Công bố điều chỉnh nhân công và máy thi công trong ngành xây dựng năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp

Viết ngày bởi admin

Công văn số 185/UBND-KTN ngày 03 tháng 04 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Về việc Công bố điều chỉnh chi phí nhân công ngành xây dựng năm 2014 (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/04/2014

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/04/2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 544/SXD-KTXD ngày 28 tháng 03 năm 2014 Của Sở Xây Dựng Quảng Ninh về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh áp dụng từ ngày 01/04/2014. Để […]

Hướng dẫn thực hiện lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam theo mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 182/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn thực hiện lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam theo mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 182/2013/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Công văn số 575/UBND-KTN của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam ngày 24 tháng 02 năm 2014 về việc Hướng dẫn thực hiện lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam theo mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 182/2013/NĐ-CP. Để tải văn bản các bạn đợi […]

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng  công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn số 138/HD-SXD của Sở Xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 17 tháng 02 năm 2014 về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng  công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013. Giá nhân công được […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Hà Giang

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Hà Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn số 372/SXD-KTXD ngày 16 tháng 12 năm 2011 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ đối với các công trình xây dựng trên địa […]

Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để tính chi phí nhân công trong xây dựng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để tính chi phí nhân công trong xây dựng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Viết ngày bởi admin

Công văn số 151/SXD-KTXDTH của Sở Xây dựng Tỉnh Điện Biên ngày 12 tháng 03 năm 2014 về việc Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để tính chi phí nhân công trong xây dựng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có sử […]

Hướng Dẫn lập và quản lý chi phí nhân công trong đầu tư xây dựng công trình theo nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang

Hướng Dẫn lập và quản lý chi phí nhân công trong đầu tư xây dựng công trình theo nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn số 102/SXD-KT&VLXD ngày 08 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bắc Giang Về việc Hướng Dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang áp dụng từ ngày 01/01/2014. Công văn số 186/SXD-KT&VLXD ngày 05 […]

Hướng Dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu theo nghị định 70/2011/NĐ-CP

Hướng Dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu theo nghị định 70/2011/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Công văn số 612/SXD-QLXD ngày 07 tháng 02 năm 2012 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ đối với các […]

Điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1261/UBND-CNXD ngày 25 tháng 10 năm 2013 Của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hòa Bình về việc Điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định […]