Điều chỉnh dự toán

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1264/HD-SXD ngày 15 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn […]

Hướng Dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Long An

Hướng Dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Long An

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1715/SXD-HĐ ngày 17 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Long An Về việc Hướng Dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Long An. Công văn […]

Hướng dẫn xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Hướng dẫn xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Viết ngày bởi admin

Ngày 18/7/2014 Sở Xây dựng ban hành công văn số 632/SXD-KT về việc xác định tiền lương nhân công đề lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại văn bản số 2838/UBND-CNXD ngày 09/7/2014 […]

Công bố giá nhân công và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Thành Phố Hà Nội

Công bố giá nhân công và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Thành Phố Hà Nội

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 16 tháng 07 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội Về việc Công bố giá nhân công thị trường và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Thành Phố Hà […]

Điều chỉnh chi phí nhân công trong bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Bình Định

Điều chỉnh chi phí nhân công trong bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Bình Định

Viết ngày bởi admin

Công văn số 327/UBND-KTN ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định Về việc điều chỉnh nhân công của bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo công văn này Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến sau: Đồng ý chủ trương cho […]

Triển khai thực hiện Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng

Triển khai thực hiện Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1743/SXD-QLXD ngày 08 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện thông báo số 07/TB-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo […]

Xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Viết ngày bởi admin

Ngày 08/05/2014, Bộ Xây dựng đã có công văn số 907/BXD-KTXD gửi Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước về việc xác định tiền lương nhân công để lập và […]

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo nghị định 182/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo nghị định 182/2013/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội Về việc Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ […]

Điều chỉnh chi phí nhân công theo nghị định 103/2012/NĐ-CP và nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Điều chỉnh chi phí nhân công theo nghị định 103/2012/NĐ-CP và nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Viết ngày bởi admin

Công văn số 5511/SXD-KTXD ngày 07 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí MinhVề việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP và Nghị định […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận

Viết ngày bởi admin

Công văn số 2961/UBND-QHXD ngày 20 tháng 06 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Ninh Thuận Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận. Theo quyết định này UBND Tỉnh Ninh Thuận đồng ý tiếp tục sử dụng Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày […]