Điều chỉnh dự toán

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Viết ngày bởi admin

Công văn số 2947/HD-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Để tải văn bản tải bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Hướng dẫn xác định chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Hướng dẫn xác định chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Viết ngày bởi admin

Công văn số 390/SXD-KTXDTH ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Điện Biên về Hướng dẫn xác định chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Để tải văn bản […]

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Viết ngày bởi admin

Công văn số 160/SXD-KTXD&VLXD ngày 20 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Hưng Yên về Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trong việc lập, thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu […]

Hướng dẫn áp dụng chi phí nhân công theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Hướng dẫn áp dụng chi phí nhân công theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Viết ngày bởi admin

Công văn số 2374/UBND-KT2 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phú Thọ về việc áp dụng chi phí nhân công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thực hiện thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng về hướng […]

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Viết ngày bởi admin

Quyết Định số 1971/QĐ-UBND ngày 11 tháng 09 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang về Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Để tải văn bản tải bạn đợi 5s và click […]

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết ngày bởi admin

Công văn số 6764/HD-UBND ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong các tập đơn giá xây dựng do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành hoặc công bố […]

Công bố đơn giá ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Công bố đơn giá ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 31 tháng 08 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh về việc Công bố đơn giá ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Để tải văn bản […]

Ban hành hệ số điều chỉnh chi phí trong dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành hệ số điều chỉnh chi phí trong dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 01 tháng 09 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đắk Nông về Ban hành hệ số điều chỉnh chi phí trong dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Để tải văn bản tải […]

Bộ Xây dựng trả lời về nội dung Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Bộ Xây dựng trả lời về nội dung Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Viết ngày bởi admin

(Xây dựng) – Thời gian gần đây, có một số doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân các tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn) phản ánh về việc mức lương nhân công đầu vào công bố tại Phụ lục 1 Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng thấp hơn mức […]

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 17 tháng 08 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây […]