Điều chỉnh dự toán

Hướng dẫn việc áp dụng chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hướng dẫn việc áp dụng chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Viết ngày bởi admin

Ngày 22 tháng 7 năm 2014, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Văn bản số 846/CTUBND-HC về việc áp dụng chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, việc áp dụng chi phí nhân công để lập […]

Xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Viết ngày bởi admin

Hiện nay (năm 2014), dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang lập theo hệ thống đơn giá xây dựng công trình Công bố kèm theo các Quyết định số 3592,3593,3594, 3595, 3596, 3597, 3598/QĐ-UBND ngày 01/11/2011; số 3500/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 và số 3446/QĐ-UBND ngày 03/10/2013, của UBND tỉnh Thanh […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Viết ngày bởi admin

Công văn số 04/HD-SXD ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Sở Xây Dựng Tỉnh Lạng Sơn Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình được lập theo Đơn Giá tỉnh Lạng Sơn với mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính Phủ Để tải […]

Hướng dẫn xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hướng dẫn xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Viết ngày bởi admin

Công văn số 983/UBND-XDCB ngày 12 tháng 08 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình Hướng dẫn xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo công văn này, trong khi chờ Chính phủ và […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1264/HD-SXD ngày 15 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn […]

Hướng Dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Long An

Hướng Dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Long An

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1715/SXD-HĐ ngày 17 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Long An Về việc Hướng Dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Long An. Công văn […]

Hướng dẫn xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Hướng dẫn xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Viết ngày bởi admin

Ngày 18/7/2014 Sở Xây dựng ban hành công văn số 632/SXD-KT về việc xác định tiền lương nhân công đề lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại văn bản số 2838/UBND-CNXD ngày 09/7/2014 […]

Công bố giá nhân công và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Thành Phố Hà Nội

Công bố giá nhân công và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Thành Phố Hà Nội

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 16 tháng 07 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội Về việc Công bố giá nhân công thị trường và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Thành Phố Hà […]

Điều chỉnh chi phí nhân công trong bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Bình Định

Điều chỉnh chi phí nhân công trong bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Bình Định

Viết ngày bởi admin

Công văn số 327/UBND-KTN ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định Về việc điều chỉnh nhân công của bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo công văn này Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến sau: Đồng ý chủ trương cho […]

Triển khai thực hiện Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng

Triển khai thực hiện Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1743/SXD-QLXD ngày 08 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện thông báo số 07/TB-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo […]