Điều chỉnh dự toán

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015 điều chỉnh

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015 điều chỉnh

Viết ngày bởi admin

Công văn số 6301/UBND-KTN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định về Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015 điều chỉnh. Đơn […]

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1719/EVN-ĐT ngày 08 tháng 05 năm 2015 của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng đối với các dự án do Tập Đoàn Điện Lực Việt […]

Hướng dẫn điều chỉnh nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Long An

Hướng dẫn điều chỉnh nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Long An

Viết ngày bởi admin

Công văn số 3800/SXD-HĐ ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Long An Hướng dẫn điều chỉnh nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Long An. Công văn này thay thế […]

Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành Phố Hà Nội

Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành Phố Hà Nội

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 7414/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội Về việc Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD”  ở góc trên […]

Công bố Đơn Giá Nhân Công trên địa bàn Lào Cai năm 2015

Công bố Đơn Giá Nhân Công trên địa bàn Lào Cai năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 3708/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lào Cai về việc công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Bảng giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng […]

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1359/HD-SXD ngày 22 tháng 09 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị theo nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính Phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Để tải văn bản tải bạn đợi 5s và […]

Công bố đơn giá nhân công, ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Công bố đơn giá nhân công, ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn số 3136/UBND-XD ngày 21 tháng 09 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Giang về Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Công văn số 3219/UBND-XD ngày […]

Hướng dẫn xác định hệ số nhân công, máy thi công xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Hướng dẫn xác định hệ số nhân công, máy thi công xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 85/QĐ-SXD ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Hậu Giang về Hướng dẫn xác định hệ số nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang. Để tải văn […]

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn TP Cần Thơ

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn TP Cần Thơ

Viết ngày bởi admin

Công văn số 3277/SXD-QLXD ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Thành Phố Cần Thơ về Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn Thành Phố […]

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Viết ngày bởi admin

Công văn số 2947/HD-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Để tải văn bản tải bạn đợi 5s và click “SKIP […]