Điều chỉnh dự toán

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận theo nghị định 182/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận theo nghị định 182/2013/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Công văn số 2113/TB-SXD ngày 25 tháng 09 năm 2014 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện hệ số điều chỉnh chi phí nhân công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do điều chỉnh mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 […]

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 1828/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 11 tháng 09 năm 2014 về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng  công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Công văn số 5073/UBND-XDCB của Ủy Ban […]

Hướng dẫn việc áp dụng chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hướng dẫn việc áp dụng chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Viết ngày bởi admin

Ngày 22 tháng 7 năm 2014, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Văn bản số 846/CTUBND-HC về việc áp dụng chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, việc áp dụng chi phí nhân công để lập […]

Xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Viết ngày bởi admin

Hiện nay (năm 2014), dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang lập theo hệ thống đơn giá xây dựng công trình Công bố kèm theo các Quyết định số 3592,3593,3594, 3595, 3596, 3597, 3598/QĐ-UBND ngày 01/11/2011; số 3500/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 và số 3446/QĐ-UBND ngày 03/10/2013, của UBND tỉnh Thanh […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Viết ngày bởi admin

Công văn số 04/HD-SXD ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Sở Xây Dựng Tỉnh Lạng Sơn Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình được lập theo Đơn Giá tỉnh Lạng Sơn với mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính Phủ Để tải […]

Hướng dẫn xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hướng dẫn xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Viết ngày bởi admin

Công văn số 983/UBND-XDCB ngày 12 tháng 08 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình Hướng dẫn xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo công văn này, trong khi chờ Chính phủ và […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1264/HD-SXD ngày 15 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn […]

Hướng Dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Long An

Hướng Dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Long An

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1715/SXD-HĐ ngày 17 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Long An Về việc Hướng Dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Long An. Công văn […]

Hướng dẫn xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Hướng dẫn xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Viết ngày bởi admin

Ngày 18/7/2014 Sở Xây dựng ban hành công văn số 632/SXD-KT về việc xác định tiền lương nhân công đề lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại văn bản số 2838/UBND-CNXD ngày 09/7/2014 […]

Công bố giá nhân công và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Thành Phố Hà Nội

Công bố giá nhân công và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Thành Phố Hà Nội

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 16 tháng 07 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội Về việc Công bố giá nhân công thị trường và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Thành Phố Hà […]