Chỉ số giá xây dựng

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 12, quý IV và năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 12, quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 11/QĐ-SXD ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 205/QĐ-SXD ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Bản chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân […]

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 10-11-12 và quý IV năm 2015

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 10-11-12 và quý IV năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 2766a/QĐ-SXD ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Thuận về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Quyết định số: 3069a/QĐ-SXD ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Thuận về việc công bố […]

Công bố chỉ số giá xây dựng TP Hồ Chí Minh tháng 7 đến tháng 9 và Quý III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng TP Hồ Chí Minh tháng 7 đến tháng 9 và Quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

hQuyết định số: 1708/QĐ-SXD-KTXD ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng TPHCM về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7/2015 đến tháng 9/2015 và quý III năm 2015 trên địa bàn TPHCM. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng tỉnh Điện Biên Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng tỉnh Điện Biên Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số số: 126/CB-SXD ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Điện Biên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Điện Biên phục vụ cho việc lập và điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán […]

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 6-7-8-9, quý II và quý III năm 2015

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 6-7-8-9, quý II và quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1617a/QĐ-SXD ngày 09 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Thuận về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 06 và quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Quyết định số: 1888a/QĐ-SXD ngày 06 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Thuận về […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Thanh Hóa Quý III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Thanh Hóa Quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 5367/QĐ-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Thanh Hóa về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 33/QĐ-SXD 26 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Cà Mau quý IV và năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Cà Mau quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 06/QĐ-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Quyết định số: 07/QĐ-SXD ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Cà Mau […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Quý IV năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Quý IV năm 2015

Viết ngày bởi admin

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, UBND tỉnh An Giang công bố chỉ số giá xây dựng, phần thiết bị công trình, chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công và giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 10, tháng 11, tháng 12 và quý IV năm 2015 Theo quyết định 90/QĐ-UBND […]