Chỉ số giá xây dựng

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2011 Bình Dương

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2011 Bình Dương

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1283/QĐ-SXD ngày 01 tháng 08 năm 2012 của Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Dương về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và  quý IV năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc […]

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Năm 2015 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 10 năm 2012 Cà Mau

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 10 năm 2012 Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 202/QĐ-SXD ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 09 và Quý III năm 2012 Đồng Tháp

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 09 và Quý III năm 2012 Đồng Tháp

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 65/QĐ-SXD ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 09 và Quý III năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, 05, 06 và quý II năm 2012 Thái Nguyên

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, 05, 06 và quý II năm 2012 Thái Nguyên

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 114/QĐ-SXD ngày 25 tháng 07 năm 2012 của Sở Xây Dựng Thái Nguyên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 04, 05, 06 và Quý II năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2012 Thái Nguyên

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2012 Thái Nguyên

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 51/QĐ-SXD ngày 16 tháng 04 năm 2012 của Sở Xây Dựng Thái Nguyên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 01, 02, 03 và Quý I năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2011 Thái Nguyên

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2011 Thái Nguyên

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 04/QĐ-SXD ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Sở Xây Dựng Thái Nguyên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2011 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên […]

Chỉ số giá xây dựng Thái Nguyên

Chỉ số giá xây dựng Thái Nguyên

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Thái Nguyên Năm 2015 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới […]

Công bố chỉ số giá xây dựng quý IV năm 2011, Quý I, II và III năm 2012 Đắk Lắk

Công bố chỉ số giá xây dựng quý IV năm 2011, Quý I, II và III năm 2012 Đắk Lắk

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 166/QĐ-SXD ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2011, Tháng 1, 2, 3 và Quý I, Tháng 4, 5, 6 và Quý II, Tháng 7, 8, 9 và Quý III […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2012 Đồng Nai

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2012 Đồng Nai

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 123/QĐ-SXD ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Sở Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc […]