Chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 1-2 năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 1-2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 29/QĐ-SXD ngày 17 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1 và tháng 2 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1 và tháng 2 năm 2016 kèm theo […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại […]

Chỉ số giá xây dựng Phú Thọ tháng 1 năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Phú Thọ tháng 1 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 184/SXD-KTXD ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Phú Thọ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Chỉ số giá xây dựng Phú Thọ Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Phú Thọ Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Phú Thọ Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật […]

Chỉ số giá xây dựng Quảng Nam tháng 10-11-12 quý IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Quảng Nam tháng 10-11-12 quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 27/QĐ-SXD ngày 08 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Quảng Nam về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam Kèm theo các Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham […]

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 1 năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 1 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 115/SXD-QLXD ngày 11 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới […]

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 10-11-12 quý IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 10-11-12 quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 13/QĐ-SXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10-11-12, quý IV và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Công bố chỉ số giá xây dựng quý 1, 2, 3, 4 năm 2015 và bình quân năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Công bố chỉ số giá xây dựng quý 1, 2, 3, 4 năm 2015 và bình quân năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 50/QĐ-SXD ngày 04 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Lạng Sơn về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng quý II, quý III, quý IV năm 2015 và Chỉ số giá xây dựng bình quân năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn. Quyết  định này  để các cơ  […]

Chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 12 năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 12 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 22/QĐ-SXD ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Bình về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]