Chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 2 năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 173/SXD-QLXD ngày 18 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 02 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 2 năm 2016

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 63/QĐ-SXD ngày 04 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 2 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Chỉ số giá xây dựng TP Cần Thơ Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2016

Chỉ số giá xây dựng TP Cần Thơ Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 112/QĐ-SXD ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý 1 năm 2016 trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Chỉ số giá xây dựng Cần Thơ Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Cần Thơ Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Cần Thơ Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: […]

Chỉ số giá xây dựng Gia Lai Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Gia Lai Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 38/QĐ-SXD ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Gia Lai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Gia Lai. Tập Chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để các cơ quan, tổ […]

Chỉ số giá xây dựng Gia Lai Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Gia Lai Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Gia Lai Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới […]

Chỉ số giá xây dựng Long An tháng 1-2-3 và Quý I năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Long An tháng 1-2-3 và Quý I năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 102/QĐ-SXD ngày 15 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Long An về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Long An. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan,  tổ chức, cá nhân […]

Chỉ số giá xây dựng Long An Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Long An Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Long An Năm 2016 Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các […]

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 1 năm 2016

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 1 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 62/QĐ-SXD ngày 04 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại […]