Chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Năm 2015 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới […]

Chỉ số giá xây dựng Long An tháng 4-5-6-7-8-9 và Quý II-III năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Long An tháng 4-5-6-7-8-9 và Quý II-III năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 268/QĐ-SXD ngày 04 tháng 07 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Long An về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, 05, 06 và quý II năm 2016 trên địa bàn tỉnh Long An. Quyết định số: 465/QĐ-SXD ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Long […]

Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tiền Giang Quý III-IV và năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tiền Giang Quý III-IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 118/QĐ-SXD ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền Giang về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định số: 09/QĐ-SXD ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền Giang về việc công bố […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Hòa Bình quý I và quý II năm 2016

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Hòa Bình quý I và quý II năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 799/QĐ-SXD ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Hòa Bình về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quyết định số: 1359/QĐ-SXD ngày 29 tháng 07 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Hòa Bình về việc […]

Chỉ số giá xây dựng Hòa Bình Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Hòa Bình Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Hòa Bình Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới […]

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 quý III và quý IV năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 quý III và quý IV năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 190/QĐ-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bắc Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Quyết định số: 247/QĐ-SXD ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng […]

Chỉ số giá xây dựng Hà Nam quý I năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Hà Nam quý I năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 493/CB-SXD ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Hà Nam về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Các Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Chỉ số giá xây dựng Hà Nam Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Hà Nam Năm 2016

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Hà Nam Năm 2016 Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại […]

Chỉ số giá xây dựng Phú Thọ tháng 2 năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Phú Thọ tháng 2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 185/SXD-KTXD ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Phú Thọ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 2 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]