Chỉ số giá cập nhật

Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Đắk Nông Quý IV năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Đắk Nông Quý IV năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 1497/SXD-KT ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Nông về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 12, quý IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 12, quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 161/QĐ-SXD ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Quyết định số: 179/QĐ-SXD ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập […]

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 160/QĐ-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kon Tum về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 10-11 năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 10-11 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 932/SXD-QLXD ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Công văn số: 993/SXD-QLXD ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 11 năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 11 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 92/QĐ-SXD ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 161/QĐ-SXD 16 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Chỉ số giá xây dựng TP Cần Thơ Tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng TP Cần Thơ Tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 254/QĐ-SXD ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý 4 và năm 2015 trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 7-8-9 và quy III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 7-8-9 và quy III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 81/QĐ-SXD ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7-8-9 và quy III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 142/QĐ-SXD ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kon Tum về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Chỉ số giá XD tỉnh Bình Thuận Tháng 11 năm 2015

Chỉ số giá XD tỉnh Bình Thuận Tháng 11 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 231/QĐ-SXD ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]