Chỉ số giá cập nhật

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 11 năm 2012 Cần Thơ

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 11 năm 2012 Cần Thơ

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 01/QĐ-SXD ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2012 trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác […]

Công bố chỉ số giá xây dựng quý IV năm 2012 Đắk Lắk

Công bố chỉ số giá xây dựng quý IV năm 2012 Đắk Lắk

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 179/QĐ-SXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I, II, III và IV năm 2012 Lai Châu

Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I, II, III và IV năm 2012 Lai Châu

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 569/QĐ-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Sở Xây Dựng Lai Châu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I, Tháng 4, 5, 6 và Quý II, Tháng 7, 8, 9 và Quý III, Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2012 […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2012 Quảng Nam

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2012 Quảng Nam

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 130/QĐ-SXD ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Sở Xây Dựng Quảng Nam về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 10 và 11 năm 2012 Phú Yên

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 10 và 11 năm 2012 Phú Yên

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 118/QĐ-SXD ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Sở Xây Dựng Phú Yên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 và tháng 11 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Yên Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2012 Vĩnh Long

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2012 Vĩnh Long

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 164/QĐ-SXD ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Sở Xây Dựng Vĩnh Long về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2012 Vĩnh Long

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2012 Vĩnh Long

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 163/QĐ-SXD ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Sở Xây Dựng Vĩnh Long về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2012 Vĩnh Long

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2012 Vĩnh Long

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 159/QĐ-SXD ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Sở Xây Dựng Vĩnh Long về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 01, 02, 03 và Quý I năm 2012 Gia Lai

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 01, 02, 03 và Quý I năm 2012 Gia Lai

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 62/QĐ-SXD ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Sở Xây Dựng Gia Lai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và Quý I năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Gia Lai Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 07, 08, 09 và Quý III năm 2012 Điện Biên

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 07, 08, 09 và Quý III năm 2012 Điện Biên

Viết ngày bởi admin

Công văn số số: 657/CB-SXD ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Sở Xây Dựng Điện Biên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 07, 08, 09 và Quý III năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Điện Biên Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc […]