Chỉ số giá cập nhật

Chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 467/QĐ-SXD ngày 24 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1-2 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Công văn số: 3188/QĐ-SXD ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố tập […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Khánh Hòa Quý II-III-IV và năm 2016

Công bố chỉ số giá xây dựng Khánh Hòa Quý II-III-IV và năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1991/QĐ-UBND ngày 11 tháng 07 năm 2016 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa. Quyết định số: 3013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố tập […]

Chỉ số giá xây dựng TP Cần Thơ Tháng 4-5-6-7-8-9-10-11-12 và Quý II-III-IV năm 2016

Chỉ số giá xây dựng TP Cần Thơ Tháng 4-5-6-7-8-9-10-11-12 và Quý II-III-IV năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 150/QĐ-SXD ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý 2 năm 2016 trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ. Quyết định số: 200/QĐ-SXD ngày 26 tháng 09 năm 2016 của Sở Xây […]

Chỉ số giá xây dựng Gia Lai Tháng 4-5-6-7-8-9, Quý II và Quý III năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Gia Lai Tháng 4-5-6-7-8-9, Quý II và Quý III năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 69/QĐ-SXD ngày 15 tháng 07 năm 2016 của Sở Xây Dựng Gia Lai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Gia Lai. Quyết định số: 92/QĐ-SXD ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Sở Xây Dựng Gia Lai […]

Chỉ số giá xây dựng Tây Ninh năm 2014 và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Tây Ninh năm 2014 và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 3192/QĐ-SXD ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tây Ninh về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng và công trình giao thông năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Quyết định số: 3193/QĐ-SXD ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Sở […]

Chỉ số giá xây dựng Tiền Giang Quý I-II-III năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Tiền Giang Quý I-II-III năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 28/QĐ-SXD ngày 04 tháng 05 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền Giang về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định số: 61/QĐ-SXD ngày 03 tháng 08 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền […]

Chỉ số giá xây dựng Thanh Hóa Quý IV năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Thanh Hóa Quý IV năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 219/QĐ-SXD ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Thanh Hóa về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Chỉ số giá xây dựng tại tỉnh Bình Dương Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, quý I-II-III-IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng tại tỉnh Bình Dương Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, quý I-II-III-IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công […]

Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 04/QĐ-SXD ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng TỉnhVĩnh Phúc về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Chỉ số giá xây dựng Sơn La năm 2014 và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Sơn La năm 2014 và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 08/QĐ-SXD ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Sơn La về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quý I, quý II, Quý III, Quý IV và năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Sơn […]