Chỉ số giá Bất Động Sản

Công bố chỉ số giá giao dịch bất động sản căn hộ chung cư Hà Nội Quý II năm 2014

Công bố chỉ số giá giao dịch bất động sản căn hộ chung cư Hà Nội Quý II năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 5172/QĐ-SXD ngày 22 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hà Nội về việc công bố tập chỉ số giao dịch bất động sản căn hộ chung cư Quý II năm 2014 trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham […]

Chỉ số giá giao dịch bất động sản căn hộ chung cư Hà Nội Quý I năm 2014

Chỉ số giá giao dịch bất động sản căn hộ chung cư Hà Nội Quý I năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 2253/QĐ-SXD ngày 11 tháng 04 năm 2013 của Sở Xây Dựng Hà Nội về việc công bố tập chỉ số giao dịch bất động sản căn hộ chung cư Quý I năm 2014 trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham […]

Công bố chỉ số giá giao dịch bất động sản căn hộ chung cư Quý II năm 2013 Hà Nội

Công bố chỉ số giá giao dịch bất động sản căn hộ chung cư Quý II năm 2013 Hà Nội

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 5722/QĐ-SXD ngày 02 tháng 08 năm 2013 của Sở Xây Dựng Hà Nội về việc công bố tập chỉ số giao dịch bất động sản căn hộ chung cư Quý II năm 2013 trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham […]

Công bố chỉ số giá giao dịch bất động sản căn hộ chung cư các Quý năm 2012 và Quý I năm 2013 Hà Nội

Công bố chỉ số giá giao dịch bất động sản căn hộ chung cư các Quý năm 2012 và Quý I năm 2013 Hà Nội

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 2641/QĐ-SXD ngày 26 tháng 04 năm 2013 của Sở Xây Dựng Hà Nội về việc công bố tập chỉ số giao dịch bất động sản căn hộ chung cư các Quý năm 2012 và Quý I năm 2013 trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, […]

Chỉ số giá Bất Động Sản Hà Nội

Chỉ số giá Bất Động Sản Hà Nội

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá Bất Động Sản Hà Nội Năm 2014 Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật […]