TCVN 9171:2012 Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh – Quy định chung trong phân tích hóa học

Viết ngày bởi admin

Ngày 23 tháng 07 năm 2012 Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành quyết định số 1609/QĐ-BKHCN về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn Quốc Gia. Trong đó có TCVN 9171:2012 Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh – Quy định chung trong phân tích hóa học.

TCVN 9171 :2012 được chuyển đổi tử TCXD 128:1985 và TCXD 136:1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuản kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phù qui định chi tiết ban hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn vả Quy chuẳn kỹ thuật
TCVN 9171: 2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuản Đo lường Chất lượng thảm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 Thuộc tính Nội dung
Số văn bản 1690/QĐ-BKHCN
Loại văn bản Quyết định ban hành Tiêu chuẩn
Cơ quan ban hành Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Ngày ban hành 23-07-2012
Tên mục Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
Tệp đính kèm: Quyết định 1690/QĐ-BKHCN
TCVN 9171:2012 Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh – Quy định chung trong phân tích hóa học
Link dự phòng: Quyết định 1690/QĐ-BKHCN
TCVN 9171:2012 Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh – Quy định chung trong phân tích hóa học

Xem danh mục các tiêu chuẩn khác Tại Đây

Nguồn: Cty ICCI

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: