TCVN 9362-2012 – Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

Viết ngày bởi admin

Ngày 27 tháng 12 năm 2012 Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành quyết định số 3573/QĐ-BKHCN về việc ban hành 28 Tiêu chuẩn Quốc Gia. Trong đó có TCVN 9362:2012 Về Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

TCVN 9362:2012 được chuyển đổi từ TCXD 45:1978 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9362:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Iường Chất ượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 Thuộc tính Nội dung
Số văn bản 3573/QĐ-BKHCN
Loại văn bản Quyết định ban hành Tiêu chuẩn
Cơ quan ban hành Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Ngày ban hành 27-12-2012
Tên mục Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
Tệp đính kèm: Quyết định 3573/QĐ-BKHCN
Tiêu chuẩn TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
Link dự phòng: Quyết định 3573/QĐ-BKHCN
Tiêu chuẩn TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

Xem danh mục các tiêu chuẩn khác Tại Đây

Nguồn: HXD TP Hồ Chí Minh

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: