Danh mục quy chuẩn xây dựng Việt Nam

Viết ngày bởi admin

Số Hiệu Quy Chuẩn
QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch Xây dựng Quy chuẩn này thay thế phần II (về quy hoạch xây dựng) – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I – 1997
QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Số Liệu Điều Kiện Tự Nhiên dùng trong xây dựng

 

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: