Hướng dẫn việc áp dụng chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Viết ngày bởi admin

Ngày 22 tháng 7 năm 2014, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Văn bản số 846/CTUBND-HC về việc áp dụng chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, việc áp dụng chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo 03 nội dung sau:

         – Thứ nhất là: Lập dự toán xây dựng công trình áp dụng các Bộ Đơn giá được UBND tỉnh công bố tại các Quyết định số 671/QĐHC-CTUBND ngày 17/07/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt, tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 672/QĐHC-CTUBND ngày 17/07/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa, tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 673/QĐHC-CTUBND ngày 17/07/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình, tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 674/QĐHC-CTUBND ngày 17/07/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng.

       – Thứ hai là: Lập dự toán khảo sát áp dụng Đơn giá khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 992/QĐHC-CTUBND ngày 11/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng, tỉnh
Sóc Trăng nhân với hệ số điều chỉnh tại mục b, khoản 1, Công văn số 1590/CTUBND-HC ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố điều chỉnh hệ số nhân công khảo sát xây dựng theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP;

       – Thứ ba là: Lập dự toán dịch vụ công ích đô thị áp dụng theo Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 1062/QĐHC-CTUBND ngày 19/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Sóc Trăng nhân với hệ số điều chỉnh tại mục d, khoản 1, Công văn số 1945/CTUBND-HC ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP.

       Sở Xây dựng là cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn việc áp dụng chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời, hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Để tải văn bản các bạn đợi 5s Wait và click “SKIP AD”  Skip Ad ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Tải Chi tiết công văn: Download Here

Link dự phòng: Download Here

Link dự phòng 2: Download Here

Để tải theo link dự phòng các bạn đợi 8s 8s và click “SKIP THIS AD”  SKIP THIS AD ở góc trên bên phải nhé!

Xem hướng dẫn theo nghị định 182/2013/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Xem hướng dẫn theo nghị định 66/2013/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Xem hướng dẫn theo nghị định 103/2012/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Xem hướng dẫn theo nghị định 31/2012/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Xem hướng dẫn theo nghị định 70/2011/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Xem hướng dẫn theo nghị định 22/2011/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Xem hướng dẫn theo nghị định 108/2010/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Nguồn: Sở XD Sóc Trăng

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: