Chỉ số giá xây dựng Cao Bằng

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Cao Bằng Năm 2015

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 239/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Quý II Xem tại đây 534/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Quý III
Quý IV Xem tại đây 1249/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Năm 2015 Xem tại đây 1249/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng

Chỉ số giá xây dựng Cao Bằng Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 524/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Quý II Xem tại đây 524/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Quý III Xem tại đây 1268/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Quý IV Xem tại đây 1268/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Năm 2014 Xem tại đây 1268/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng

Chỉ số giá xây dựng Cao Bằng Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 717/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Quý II Xem tại đây 717/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Quý III Xem tại đây 1905/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Quý IV Xem tại đây 1905/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Năm 2013 Xem tại đây 1905/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng

Chỉ số giá xây dựng Cao Bằng Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 1123/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Quý II Xem tại đây 1123/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Quý III Xem tại đây 1123/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Quý IV Xem tại đây 1123/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Năm 2012 Xem tại đây 1123/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng

Chỉ số giá xây dựng Cao Bằng Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 1123/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Quý II Xem tại đây 1123/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Quý III Xem tại đây 1123/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Quý IV Xem tại đây 1123/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng
Năm 2011 Xem tại đây 1123/QĐ-SXD Sở XD Cao Bằng

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: