Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Bình Định

Viết ngày bởi admin

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Bình Định:

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng giá Đơn giá ca máy và thiết bị thi công cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Ngày Công Bố
Download Số hiệu Nguồn
31/12/2015 Xem tại đây 2100/UBND-KTN SXD Bình Định
Công văn số 6301/UBND-KTN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định về Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015 điều chỉnh. Đơn giá áp dụng từ 01/01/2016
14/05/2015 Xem tại đây 2101/UBND-KTN SXD Bình Định
Công văn số 2101/UBND-KTN ngày 14 tháng 05 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định về Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
14/05/2015 Xem tại đây 2100/UBND-KTN SXD Bình Định
Công văn số 2100/UBND-KTN ngày 14 tháng 05 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định về Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
27/12/2013 Xem tại đây 5521/UBND-XD SXD Bình Định
Công văn số 5521/UBND-XD ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định.Bảng giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo các qui định hiện hành. Bảng giá áp dụng theo mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính Phủ
17/10/2013 Download Here 4289/UBND-XD giaxaydung.vn
Công văn số 4289/UBND-XD ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định.Bảng giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo các qui định hiện hành. Bảng giá áp dụng theo mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính Phủ
21/02/2013 Download Here 538/UBND-XD UBND Bình Định
Công văn số 538/UBND-XD ngày 21/02/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định.Bảng giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo các qui định hiện hành. Bảng giá áp dụng theo mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính Phủ
31/12/2010 Download Here 4629/UBND-XD cic.com.vn
Công văn số 4629/UBND-XD ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: