Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Hà Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn số 372/SXD-KTXD ngày 16 tháng 12 năm 2011 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Hà Giang áp dụng từ ngày 01/10/2011.

Công văn số 383/SXD-KTXD ngày 23 tháng 12 năm 2011 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình dịch vụ công ích đô thị theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Hà Giang áp dụng từ ngày 01/10/2011.

Để tải văn bản các bạn đợi 5s Wait và click “SKIP AD”  Skip Ad ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Tải Chi tiết công văn 372/SXD-KTXD: Download Here

Tải Chi tiết công văn 383/SXD-KTXD: Download Here

Link dự phòng:

Link dự phòng 372/SXD-KTXD: Download Here

Link dự phòng 383/SXD-KTXD: Download Here

Để tải theo link dự phòng các bạn đợi 8s 8s và click “SKIP THIS AD”  SKIP THIS AD ở góc trên bên phải nhé!

Xem hướng dẫn theo nghị định 182/2013/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Xem hướng dẫn theo nghị định 66/2013/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Xem hướng dẫn theo nghị định 103/2012/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Xem hướng dẫn theo nghị định 31/2012/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Xem hướng dẫn theo nghị định 70/2011/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Xem hướng dẫn theo nghị định 22/2011/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Xem hướng dẫn theo nghị định 108/2010/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Nguồn: SXD Hà Giang

Kiếm tiền cùng chương trình Affiliate TRUSTcard

Chi tiết xem: Hướng dẫn

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: