Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2013

Viết ngày bởi nguyenhoanganh1981

Quy định theo Thông tư sô 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 về việc quy định thẩm tra thẩm định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
Văn bản sô 2475 của BXD hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ xây dựng
Văn bản hướng dẫn số 769/HD-SXD ngày 12/11/2013 của Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2013
Các bạn quan tâm hãy vào đây để tải về để nguyên cứu
…………….
Nguyễn Hoàng Anh, Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Sa Đéc Hướng dẫn quản lý chi phí thẩm tra, thẩm định thiết kế theo Thông tư số 13/2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: