Thông báo đính chính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng

Viết ngày bởi admin

Công văn số 344/SXD-KTXD ngày 09 tháng 05 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Lâm Đồng Về việc Thông báo đính chính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2013 (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình được thực hiện từ ngày 01/01/2013.

+ Công văn được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh Lâm Đồng tại công văn số 1894/UBND-KH ngày 12/04/2013 về việc giao hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công.

+ Ban hành kèm theo công văn này còn có các công văn sau:

– Công văn số 315/SXD-KTXD ngày 25/04/2013 của Sở Xây Dựng tỉnh Lâm Đồng về việc công bố đính chính giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

– Công văn số 316/SXD-KTXD ngày 25/04/2013 của Sở Xây Dựng tỉnh Lâm Đồng về việc công bố đính chính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

+ Công văn này điều chỉnh dự toán dựa trên cơ cấu bảng dự toán theo công văn:

– Công văn số 974/SXD-KTXD ngày 22/11/2010 của Sở Xây Dựng tỉnh Lâm Đồng về việc Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Tải Chi tiết công văn: Download Here

Xem hướng dẫn theo nghị định 103/2012/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Xem hướng dẫn theo nghị định 31/2012/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Xem hướng dẫn theo nghị định 70/2011/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Xem hướng dẫn theo nghị định 22/2011/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Xem hướng dẫn theo nghị định 108/2010/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây

Nguồn: Sở XD Lâm Đồng

Kiếm tiền online qua Facebook với CloudCrowd

Tiền được trả hàng ngày qua Paypal

Chi tiết xem: Hướng dẫn

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: