Chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Năm 2015

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 79/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Quý II Xem tại đây 178/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Quý III Xem tại đây 179/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Quý IV Xem tại đây 10/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Năm 2015 Xem tại đây 10/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng

Chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 118/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Quý II Xem tại đây 119/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Quý III Xem tại đây 19/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Quý IV Xem tại đây 19/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Năm 2014 Xem tại đây 19/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng

Chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 43/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Quý II Xem tại đây 43/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Quý III Xem tại đây 43/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Quý IV Xem tại đây 43/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Năm 2013 Xem tại đây 43/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng

Chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 12/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Tháng 2 Download Here 33/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Quý I Download Here 44/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Tháng 4 Download Here 53/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Tháng 5 Download Here 68/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Quý II Download Here 86/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Tháng 7 Download Here 98/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Tháng 8 Download Here 118/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Quý III Download Here 124/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Tháng 10 Download Here 146/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Tháng 11 Download Here 146/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Quý IV Xem tại đây 19/QĐ-SXD CTTĐT Lâm Đồng

Chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II
Quý III
Tháng 10 Download Here 140/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Tháng 11 Download Here 151/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng
Quý IV Download Here 07/QĐ-SXD SXD Lâm Đồng

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: