Chỉ số giá xây dựng Bình Dương

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Năm 2015

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 318/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 2 Xem tại đây 415/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Quý I Xem tại đây 618/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 4 Xem tại đây 812/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 5 Xem tại đây 1035/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Quý II Xem tại đây 1350/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 7 Xem tại đây 1556/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 8 Xem tại đây 1789/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Quý III Xem tại đây 2205/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 10 Xem tại đây 2419/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 11 Xem tại đây 2761/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Quý IV Xem tại đây 180/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Năm 2015 Xem tại đây 180/QĐ-SXD SXD Bình Dương

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 320/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 2 Xem tại đây 383/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Quý I Xem tại đây 593/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 4 Xem tại đây 816/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 5 Xem tại đây 1589/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Quý II Xem tại đây 1589/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 7 Xem tại đây 1620/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 8 Xem tại đây 1786/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Quý III Xem tại đây 2057/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 320/QĐ-SXD CTTĐT Bình Dương
Tháng 2 Xem tại đây 382/QĐ-SXD CTTĐT Bình Dương
Quý I Xem tại đây 913/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 4 Xem tại đây 1079/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 5 Xem tại đây 1079/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Quý II Xem tại đây 1279/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 7 Xem tại đây 1489/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 8 Download Here 1703/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Quý III Download Here 1912/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 10 Download Here 2128/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 11 Xem tại đây 2352/QĐ-SXD SXD Bình Dương
Tháng 12 Xem tại đây 99/QĐ-SXD SXD Bình Dương

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 1584/QĐ-SXD CTTĐT Bình Dương
Quý II Xem tại đây 1920/QĐ-SXD CTTĐT Bình Dương
Quý III Xem tại đây 1919/QĐ-SXD CTTĐT Bình Dương
Đỉnh chính Quý II, III 17/QĐĐC-SXD CTTĐT Bình Dương
Quý IV Xem tại đây 146/QĐ-SXD CTTĐT Bình Dương

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV Xem tại đây 1283/QĐ-SXD CTTĐT Bình Dương

Đã có 2 phản hồi | Gửi một phản hồi

  1. Sao mấy file chỉ số giá XD của Bình Dương chẳng có nội dung gì admin ơi.

  2. tran van son nói:

    Không download được các file năm 2013 và 2012 bạn ơi

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: