Chỉ số giá xây dựng Ninh Thuận

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Ninh Thuận Năm 2015

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 322/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Tháng 2 Xem tại đây 483/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Quý I Xem tại đây 843/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Tháng 4 Xem tại đây 1117/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Tháng 5 Xem tại đây 1406/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Quý II Xem tại đây 1617a/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Tháng 7 Xem tại đây 1888a/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Tháng 8 Xem tại đây 2179a/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Quý III Xem tại đây 2472a/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Tháng 10 Xem tại đây 2766a/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Tháng 11 Xem tại đây 3069a/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Quý IV Xem tại đây 28a/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận

Chỉ số giá xây dựng Ninh Thuận Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 219/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Tháng 2 Xem tại đây 404/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Tháng 3 Xem tại đây 687/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Quý I Xem tại đây 1101/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Tháng 4 Xem tại đây 1388/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Tháng 5 Xem tại đây 1388/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Quý II
Tháng 7 Xem tại đây 1765/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Tháng 8 Xem tại đây 2017/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Quý III Xem tại đây 2280/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Tháng 10 Xem tại đây 2595/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Tháng 11 Xem tại đây 2860/QĐ-SXD SXD Ninh Thuận
Đính chính Xem tại đây 3089/SXD-QLXD SXD Ninh Thuận
Quý IV Xem tại đây 55/SXD-QLXD SXD Ninh Thuận

Chỉ số giá xây dựng Ninh Thuận Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 311/QĐ-SXD CTTĐT Ninh Thuận
Tháng 2 Xem tại đây 312/QĐ-SXD CTTĐT Ninh Thuận
Quý I
Tháng 4 Xem tại đây 784/QĐ-SXD CTTĐT Ninh Thuận
Tháng 5

Chỉ số giá xây dựng Ninh Thuận Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II Xem tại đây 1389/QĐ-SXD Viện KTXD
Quý III Xem tại đây 1846/QĐ-SXD CTTĐT Ninh Thuận
Quý IV Xem tại đây 38/QĐ-SXD Viện KTXD

Chỉ số giá xây dựng Ninh Thuận Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: