Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu

Viết ngày bởi admin

Xả hàng giá tốt - Nhận quà thêm vui

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2016

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Chi tiết chỉ số giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2016: Xem tại đây

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2015

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 183/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 2 Xem tại đây 184/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 3 Xem tại đây 324/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Quý I Xem tại đây 323/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 4 Xem tại đây 383/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 5 Xem tại đây 446/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 6 Xem tại đây 533/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Quý II Xem tại đây 570/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 7 Xem tại đây 649/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 8 Xem tại đây 708/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 9 Xem tại đây 814/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Quý III Xem tại đây 880/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 10 Xem tại đây 932/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 11 Xem tại đây 993/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Quý IV

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 120/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 2 Xem tại đây 160/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 3 Xem tại đây 252/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 4 Xem tại đây 317/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 5 Xem tại đây 426/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 6 Xem tại đây 475/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Quý II Xem tại đây 476/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 7 Xem tại đây 588/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 8 Xem tại đây 625/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 9 Xem tại đây 750/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 10 Xem tại đây 858/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 11 Xem tại đây 884/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Quý IV

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
Năm 2013 Xem tại đây 112/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I 291/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Quý II
Tháng 9 Xem tại đây 716/SXD-QLXD Sở KHDT Bạc Liêu
Quý III Xem tại đây 727/SXD-QLXD Sở KHDT Bạc Liêu
Tháng 10 Xem tại đây 807/SXD-QLXD Sở KHDT Bạc Liêu
Quý IV

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV 246/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: