Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2016

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Chi tiết chỉ số giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2016: Xem tại đây

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2015

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 183/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 2 Xem tại đây 184/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 3 Xem tại đây 324/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Quý I Xem tại đây 323/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 4 Xem tại đây 383/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 5 Xem tại đây 446/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 6 Xem tại đây 533/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Quý II Xem tại đây 570/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 7 Xem tại đây 649/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 8 Xem tại đây 708/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 9 Xem tại đây 814/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Quý III Xem tại đây 880/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 10 Xem tại đây 932/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 11 Xem tại đây 993/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Quý IV

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 120/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 2 Xem tại đây 160/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 3 Xem tại đây 252/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 4 Xem tại đây 317/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 5 Xem tại đây 426/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 6 Xem tại đây 475/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Quý II Xem tại đây 476/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 7 Xem tại đây 588/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 8 Xem tại đây 625/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 9 Xem tại đây 750/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 10 Xem tại đây 858/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Tháng 11 Xem tại đây 884/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Quý IV

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
Năm 2013 Xem tại đây 112/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I 291/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu
Quý II
Tháng 9 Xem tại đây 716/SXD-QLXD Sở KHDT Bạc Liêu
Quý III Xem tại đây 727/SXD-QLXD Sở KHDT Bạc Liêu
Tháng 10 Xem tại đây 807/SXD-QLXD Sở KHDT Bạc Liêu
Quý IV

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV 246/SXD-QLXD Sở XD Bạc Liêu

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: