Chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng Năm 2016

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Chi tiết chỉ số giá xây dựng tỉnh Sóc Trăng năm 2016: Xem tại đây

Chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng Năm 2015

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 05/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 2 Xem tại đây 07/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Quý I Xem tại đây 13/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 4 Xem tại đây 16/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 5 Xem tại đây 19/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Quý II Xem tại đây 28/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 7 Xem tại đây 42/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 8 Xem tại đây 51/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Quý III Xem tại đây 60/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 10 Xem tại đây 70/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 11 Xem tại đây 81/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Quý IV Xem tại đây 01/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng

Chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 06/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 2 Xem tại đây 15/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Quý I Xem tại đây 22/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 4 Xem tại đây 24/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 5 Xem tại đây 30/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Quý II Xem tại đây 39/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 7 Xem tại đây 48/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 8 Xem tại đây 55/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Quý III Xem tại đây 70/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 10 Xem tại đây 73/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 11 Xem tại đây …/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Quý IV Xem tại đây …/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng

Chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here …/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 2 Download Here …/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Quý I Download Here …/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 4 Download Here …/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 5 Download Here …/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Quý II Download Here 45/QĐ-SXD CTCPXDGT Sóc Trăng
Tháng 7 Xem tại đây …/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 8 Xem tại đây …/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Quý III Xem tại đây …/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 10 Xem tại đây …/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Tháng 11 Xem tại đây …/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng
Quý IV Xem tại đây 02/QĐ-SXD SXD Sóc Trăng

Chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II Download Here 25/QĐ-SXD Viện KTXD
Quý III Xem tại đây 41/QĐ-SXD Viện KTXD
Quý IV Xem tại đây 02/QĐ-SXD Viện KTXD

Chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: