Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Năm 2016

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Chi tiết chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2016: Xem tại đây

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Năm 2015

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 16/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 2 Xem tại đây 24/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Quý I Xem tại đây 43/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 4 Xem tại đây 45/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 5 Xem tại đây 56/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Quý II Xem tại đây 58/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 7
Tháng 8 Xem tại đây 77/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Quý III Xem tại đây 79/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 10 Xem tại đây 84/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 11 Xem tại đây 92/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Quý IV Xem tại đây 12/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Năm 2015 Xem tại đây 12/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 24/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 4 Xem tại đây 45/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 5 Xem tại đây 40/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Quý II Xem tại đây 52/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 7 Xem tại đây 64/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 8 Xem tại đây 73/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Quý III Xem tại đây 79/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 10 Xem tại đây 84/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 11 Xem tại đây 91/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Quý IV Xem tại đây 04/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 14/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 2 Xem tại đây 14/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Quý I Download Here 34/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 04 Xem tại đây 47/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 05 Xem tại đây 47/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Quý II Xem tại đây 51/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 7 Xem tại đây 64/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 8 Xem tại đây 68/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Quý III Download Here 76/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 10 Download Here 80/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 11 Xem tại đây 94/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Quý IV Xem tại đây 94/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Download Here 29/QĐ-SXD Viện KTXD
Quý II Xem tại đây 41/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 07 Xem tại đây 45/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 08 Xem tại đây 54/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Quý III Xem tại đây 65/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 10 Download Here …/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Tháng 11 Download Here …/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp
Quý IV Xem tại đây 06/QĐ-SXD Sở XD Đồng Tháp

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV Download Here 30/QĐ-SXD Viện KTXD

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: