Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Năm 2016

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Chi tiết chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2016: Xem tại đây

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Năm 2015

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 26/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 2 Xem tại đây 37/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Quý I Xem tại đây 50/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 4 Xem tại đây 73/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 5 Xem tại đây 100/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Quý II Xem tại đây 133/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 7 Xem tại đây 156/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuận
Tháng 8 Xem tại đây 175/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuận
Quý III Xem tại đây 197/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuận
Tháng 10 Xem tại đây 208/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuận
Tháng 11 Xem tại đây 231/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuận
Quý IV Xem tại đây 10/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuận
Năm 2015 Xem tại đây 11/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuận

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 17/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 2 Xem tại đây 25/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Quý I Xem tại đây 47/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 4 Xem tại đây 59/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 5 Xem tại đây 75/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Quý II Xem tại đây 92/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 7 Xem tại đây 104/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 8
Quý III
Tháng 10 Xem tại đây 181/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 11 Xem tại đây 206/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Quý IV Xem tại đây 06/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Năm 2014 Xem tại đây 07/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 29/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 2
Quý I Xem tại đây 103/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 4 Xem tại đây 118/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 5 Xem tại đây 147/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Quý II Xem tại đây 187/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 7 Xem tại đây 218/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 8
Quý III Download Here 257/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 10 Download Here 272/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 11 Download Here 282/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Quý IV Xem tại đây 06/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1  Download Here  463/QĐ-SXD  Sở XD Bình Thuân
Tháng 2  Download Here  463/QĐ-SXD  Sở XD Bình Thuân
Quý I  Download Here  591/QĐ-SXD  Sở XD Bình Thuân
Tháng 4  Download Here  924/QĐ-SXD  Sở XD Bình Thuân
Tháng 5  Download Here  1047/QĐ-SXD  Sở XD Bình Thuân
Tháng 6  Xem tại đây  1332/QĐ-SXD  Sở XD Bình Thuân
Quý II  Xem tại đây  1373/QĐ-SXD  Sở XD Bình Thuân
Tháng 7  Xem tại đây  1482/QĐ-SXD  Sở XD Bình Thuân
Tháng 8  Xem tại đây  1719/QĐ-SXD  Sở XD Bình Thuân
Quý III  Xem tại đây  1997/QĐ-SXD  Sở XD Bình Thuân
Tháng 10  Xem tại đây  2184/QĐ-SXD  Sở XD Bình Thuân
Tháng 11  Xem tại đây  2432/QĐ-SXD  Sở XD Bình Thuân
Quý IV  Xem tại đây  03/QĐ-SXD  Sở XD Bình Thuân

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II
Quý III
Tháng 10 Download Here 2645/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Tháng 11 Download Here 2645/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân
Quý IV Download Here 167/QĐ-SXD Sở XD Bình Thuân


Gửi phản hồi

%d bloggers like this: