Chỉ số giá xây dựng Bình Định

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Bình Định Năm 2015

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 67/QĐ-SXD Sở XD Bình Định
Quý II Xem tại đây 105/QĐ-SXD Sở XD Bình Định
Quý III Xem tại đây 163/QĐ-SXD Sở XD Bình Định
Quý IV Xem tại đây 01/QĐ-SXD Sở XD Bình Định

Chỉ số giá xây dựng Bình Định Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 69/QĐ-SXD Sở XD Bình Định
Quý II Xem tại đây 100/QĐ-SXD Sở XD Bình Định
Quý III
Quý IV Xem tại đây 174/QĐ-SXD Sở XD Bình Định

Chỉ số giá xây dựng Bình Định Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I/2013 Xem tại đây 76/QĐ-SXD Sở XD Bình Định
Quý II/2013 Xem tại đây 112/QĐ-SXD Sở XD Bình Định
Quý III
Quý IV Xem tại đây 219/QĐ-SXD Sở XD Bình Định

Chỉ số giá xây dựng Bình Định Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 125/QĐ-SXD Sở XD Bình Định
Quý II Xem tại đây 125/QĐ-SXD Sở XD Bình Định
Quý III Xem tại đây 125/QĐ-SXD Sở XD Bình Định
Quý IV Xem tại đây 50/QĐ-SXD Sở XD Bình Định

Chỉ số giá xây dựng Bình Định Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV Download Here 68/QĐ-SXD Sở XD Bình Định

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: