Chỉ số giá xây dựng Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Năm 2015

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 51/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Quý II Xem tại đây 122/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Quý III Xem tại đây 184/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Quý IV Xem tại đây 13/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Năm 2015 Xem tại đây 13/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 23/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 2 Xem tại đây 38/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Quý I Xem tại đây 59/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 4 Xem tại đây 77/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 5 Xem tại đây 102/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Quý II Xem tại đây 134/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 7 Xem tại đây 150/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 8 Xem tại đây 167/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Quý III Xem tại đây 178/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 10 Xem tại đây 264/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 11 Xem tại đây 268/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Quý IV Xem tại đây 09/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Năm 2014 Xem tại đây 09/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 47/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 2 Xem tại đây 47/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Quý I Xem tại đây 56/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 4 Xem tại đây 69/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 5 Xem tại đây 110/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Quý II Xem tại đây 143/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 7 Xem tại đây 172/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 8 Download Here 193/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Quý III Download Here 223/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 10 Xem tại đây 266/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 11 Xem tại đây 297/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre
Quý IV Xem tại đây 13/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I  Download Here  61/QĐ-SXD  Sở XD Bến Tre
Tháng 4  Download Here  65/QĐ-SXD  Sở XD Bến Tre
Tháng 5  Xem tại đây  74/QĐ-SXD  Viện KTXD
Quý II  Xem tại đây  103/QĐ-SXD  Sở XD Bến Tre
Tháng 7  Xem tại đây  132/QĐ-SXD  Sở XD Bến Tre
Tháng 8  Xem tại đây  167/QĐ-SXD  Sở XD Bến Tre
Quý III  Xem tại đây  180/QĐ-SXD  Sở XD Bến Tre
Tháng 10  Xem tại đây  247/QĐ-SXD  Sở XD Bến Tre
Tháng 11  Xem tại đây  288/QĐ-SXD  Sở XD Bến Tre
Quý IV  Xem tại đây  34/QĐ-SXD  Sở XD Bến Tre

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II
Quý III
Tháng 10  Download Here  201/QĐ-SXD  Sở XD Bến Tre
Tháng 11  Download Here  201/QĐ-SXD  Sở XD Bến Tre
Quý IV Download Here 17/QĐ-SXD Sở XD Bến Tre


Kiếm tiền online qua Facebook với Fanslave

Chi tiết xem: Hướng dẫn

make-money-468x60

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: