Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1945/QĐHC-CTUBND ngày 07 tháng 12 năm 2012 Của UBND Tỉnh Sóc Trăng về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng áp dụng từ ngày 01/10/2011.

Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây

Tải Chi tiết công văn : Download Here

Xem hướng dẫn của các tỉnh khác: Tại đây

Nguồn: CTTĐT Sóc Trăng

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: