Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Nghệ An

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1739/SXD-KTKH ngày 14 tháng 11 năm 2011 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Nghệ An về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An áp dụng từ ngày 01/10/2011.

Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây

Tải Chi tiết công văn: Download Here

Xem hướng dẫn của các tỉnh khác: Tại đây

Nguồn: giaxaydung.vn

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: