Chỉ số giá xây dựng Quảng Bình

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Quảng Bình Năm 2015

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 827/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 2 Xem tại đây 827/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 3 Xem tại đây 827/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 4 Xem tại đây 827/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 5 Xem tại đây 1011/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 6 Xem tại đây 1190/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 7 Xem tại đây 2336/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 8 Xem tại đây 2523/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 9 Xem tại đây 2773/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 10 Xem tại đây 3032/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 11 Xem tại đây 3206/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 12 Xem tại đây 22/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Quảng Bình Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 133/QĐ-SXD Thành Viên
Tháng 2 Xem tại đây 309/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 3 Xem tại đây 533/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 4 Xem tại đây 534/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 5 Xem tại đây 658/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 6 Xem tại đây 876/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 7 Xem tại đây 1206/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 8 Xem tại đây 1378/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 9 Xem tại đây 1542/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 10 Xem tại đây 1857/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 11 Xem tại đây 1997/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 12 Xem tại đây 61/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Năm 2014 Xem tại đây 780/QĐ-SXD SXD Quảng Bình

Chỉ số giá xây dựng Quảng Bình Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Download Here 484/QĐ-SXD Thành Viên
Tháng 4 Download Here 546/QĐ-SXD Thành Viên
Tháng 5 Download Here 671/QĐ-SXD Thành Viên
Tháng 6 Download Here 816/QĐ-SXD Thành Viên
Tháng 7 Download Here 954/QĐ-SXD Thành Viên
Tháng 8 Download Here 1097/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 9 Download Here 1235/QĐ-SXD Thành Viên
Tháng 10 Download Here 1416/QĐ-SXD Thành Viên
Tháng 11 Xem tại đây 1550/QĐ-SXD SXD Quảng Bình
Tháng 12 Xem tại đây 18/QĐ-SXD SXD Quảng Bình

Chỉ số giá xây dựng Quảng Bình Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II
Quý III
Tháng 12 Xem tại đây 40/QĐ-SXD Viện KTXD
Quý IV

Chỉ số giá xây dựng Quảng Bình Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Download 552/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý II Download 857/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý III Download 950/QĐ-BXD Viện KTXD
Tháng 10 Download 1146/QĐ-SXD Bộ Xây Dựng
Quý IV Download 146/QĐ-SXD Bộ Xây Dựng

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: