Chỉ số giá xây dựng Phú Yên

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Năm 2015

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 36/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 4 Xem tại đây 44/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 5
Quý II
Tháng 7
Tháng 8
Quý III
Tháng 10
Tháng 11
Quý IV

Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 36/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 2 Xem tại đây 36/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Quý I Xem tại đây 46/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 4 Download Here 55/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 5 Download Here 55/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Quý II Xem tại đây 71/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 7 Xem tại đây 94/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 8 Xem tại đây 94/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Quý III Xem tại đây 99/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 10 Xem tại đây 119/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 11 Xem tại đây 119/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Quý IV Xem tại đây 16/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên

Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Download Here 44/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 4 Download Here 44/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Quý II Xem tại đây 68/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 7 Download Here 81/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 8 Download Here 81/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Quý III Download Here 88/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 10 Xem tại đây 101/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 11 Xem tại đây 101/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Quý IV Xem tại đây 15/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên

Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1  Download 52/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 2  Download 52/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Quý I  Download 61/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 4 Xem tại đây 65/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 5 Xem tại đây 65/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Quý II Xem tại đây 71/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 7 Xem tại đây 72/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 8 Xem tại đây 86/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Quý III Xem tại đây 101/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 10 Xem tại đây 118/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 11 Xem tại đây 118/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 12 Xem tại đây 01/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Quý IV Xem tại đây 01/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên

Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II
Quý III Download 950/QĐ-BXD Viện KTXD
Tháng 10 Download 111/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Tháng 11 Download 121/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên
Quý IV Download 24/QĐ-SXD Sở XD Phú Yên

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: