Chỉ số giá xây dựng Nghệ An

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Nghệ An Năm 2015

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 571/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An
Quý II Xem tại đây 1383/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An
Quý III Xem tại đây 2125/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An
Quý IV
Năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Nghệ An Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 681/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An
Quý II Xem tại đây 1332/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An
Quý III Xem tại đây 1997/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An
Quý IV Xem tại đây 33/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An
Năm 2014 Xem tại đây 33/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An

Chỉ số giá xây dựng Nghệ An Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 650/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An
Quý II Xem tại đây 1120/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An
Quý III Xem tại đây 1699/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An
Quý IV Xem tại đây 17/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An
Năm 2013 Xem tại đây 17/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An

Chỉ số giá xây dựng Nghệ An Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 789/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An
Quý II Xem tại đây 1129/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An
Quý III Xem tại đây 1706/QĐ-SXD.BSTCSG Viện KTXD
Quý IV Xem tại đây 45/QĐ-SXD.BSTCSG Viện KTXD
Năm 2012 Xem tại đây 650/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An

Chỉ số giá xây dựng Nghệ An Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Download 552/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý II Download 857/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý III Download 950/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý IV Xem tại đây 594/QĐ-SXD.BSTCSG Sở XD Nghệ An

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: