Chỉ số giá xây dựng Lào Cai

Viết ngày bởi admin

Lazada.vn

Chỉ số giá xây dựng Lào Cai Năm 2015

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 74/QĐ-SXD Sở XD Lào Cai
Quý II Xem tại đây 221/QĐ-SXD Sở XD Lào Cai
Quý III
Quý IV

Chỉ số giá xây dựng Lào Cai Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 104/QĐ-SXD Sở XD Lào Cai
Quý II Xem tại đây 260/QĐ-SXD Viện KTXD
Quý III Xem tại đây 450/QĐ-SXD Viện KTXD
Quý IV Xem tại đây 09/QĐ-SXD Viện KTXD

Chỉ số giá xây dựng Lào Cai Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Download Here 99/QĐ-SXD Sở XD Lào Cai
Quý II Xem tại đây 258/QĐ-SXD Sở XD Lào Cai
Quý III Download Here 457/QĐ-SXD Sở XD Lào Cai
Quý IV Xem tại đây 21/QĐ-SXD Sở XD Lào Cai

Chỉ số giá xây dựng Lào Cai Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV

Chỉ số giá xây dựng Lào Cai Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Download 552/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý II Download 857/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý III Download 950/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý IV

Gửi phản hồi