Chỉ số giá xây dựng Lạng Sơn

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Lạng Sơn Năm 2015

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

 

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II Xem tại đây 50/QĐ-SXD SXD Lạng Sơn
Quý III Xem tại đây 50/QĐ-SXD SXD Lạng Sơn
Quý IV Xem tại đây 50/QĐ-SXD SXD Lạng Sơn

Chỉ số giá xây dựng Lạng Sơn Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 70/QĐ-SXD SXD Lạng Sơn
Quý II Xem tại đây 70/QĐ-SXD SXD Lạng Sơn
Quý III Xem tại đây 70/QĐ-SXD SXD Lạng Sơn
Quý IV Xem tại đây 70/QĐ-SXD SXD Lạng Sơn

Chỉ số giá xây dựng Lạng Sơn Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 70/QĐ-SXD SXD Lạng Sơn
Quý II Xem tại đây 70/QĐ-SXD SXD Lạng Sơn
Quý III Xem tại đây 70/QĐ-SXD SXD Lạng Sơn
Quý IV Xem tại đây 70/QĐ-SXD SXD Lạng Sơn

Chỉ số giá xây dựng Lạng Sơn Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 70/QĐ-SXD SXD Lạng Sơn
Quý II Xem tại đây 70/QĐ-SXD SXD Lạng Sơn
Quý III Xem tại đây 70/QĐ-SXD SXD Lạng Sơn
Quý IV Xem tại đây 70/QĐ-SXD SXD Lạng Sơn

Chỉ số giá xây dựng Lạng Sơn Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Download 552/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý II Download 857/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý III Download 950/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý IV Xem tại đây 98/QĐ-SXD Bộ Xây Dựng

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: