Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Năm 2016

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Chi tiết chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2016: Xem tại đây

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Năm 2015

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 97/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai
Quý II Xem tại đây 161/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai
Quý III Download Here 223/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai
Quý IV Xem tại đây 33/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Download Here 87/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai
Quý II Xem tại đây 121/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai
Quý III Xem tại đây 152/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai
Quý IV Xem tại đây 57/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 86/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai
Quý II Xem tại đây 131/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai
Quý III Xem tại đây 186/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai
Quý IV Xem tại đây 45/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 123/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai
Quý II Xem tại đây —/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai
Quý III Xem tại đây —/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai
Quý IV Xem tại đây —/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Download Here 552/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý II Download Here 857/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý III Download Here 950/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý IV Download Here 48/QĐ-SXD Sở XD Đồng Nai

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: