Chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk Năm 2015

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng chỉ số giá xây dựng cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây …/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 2 Xem tại đây 25/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Quý I Xem tại đây 28/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 4 Xem tại đây 53/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 5 Xem tại đây 64/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Quý II Xem tại đây 87/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 7 Xem tại đây 122/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 8 Xem tại đây 136/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Quý III Download Here 143/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 10 Xem tại đây 161/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 11 Xem tại đây 172/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Quý IV Xem tại đây 179/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Năm 2015 Xem tại đây 179/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk

Chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk Năm 2014

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 11/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 2 Xem tại đây 11/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Quý I Xem tại đây 32/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 4 Xem tại đây 59/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 5 Xem tại đây 65/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Quý II Xem tại đây 79/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 7 Xem tại đây 88/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 8 Xem tại đây 132/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Quý III Xem tại đây 147/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 10
Tháng 11 Xem tại đây 183/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 12 Xem tại đây 213/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Quý IV Xem tại đây 213/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk

Chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk Năm 2013

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Quý II Xem tại đây 96/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 7 Xem tại đây 103/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 8 Xem tại đây 109/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Quý III Xem tại đây 122/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 10 Download Here 134/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 11 Download Here 152/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Tháng 12 Download Here 152/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Quý IV Download Here 152/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk

Chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk Năm 2012

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 166/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Quý II Xem tại đây 166/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Quý III Xem tại đây 166/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Quý IV Xem tại đây 179/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk
Quý I, II, III, IV và năm 2012 Xem tại đây 18/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk

Chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk Năm 2011

Tháng

Xem chi tiết

Số hiệu

Nguồn

Quý I Download Here 552/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý II Download Here 857/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý III Download Here 950/QĐ-BXD Viện KTXD
Quý IV Xem tại đây 166/QĐ-SXD Sở XD Đắk Lắk

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: