9. Giá Vật Liệu Xây Dựng Bắc Kạn

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bắc Kạn Năm 2016

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây:

Chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn năm 2016: Xem tại đây

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bắc Kạn Năm 2015

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 98/SXD-CBG Sở XD Bắc Kạn
Tháng 2
Tháng 3
Quý II Xem tại đây 288/CBG-LS giaxaydung.vn
Quý III Xem tại đây 726/CBG-LS Sở XD Bắc Kạn
Quý IV Xem tại đây 1174/CBG-LS Sở XD Bắc Kạn

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bắc Kạn Năm 2014

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1
Tháng 2 Xem tại đây 136/SXD-KTTH Sở XD Bắc Kạn
Tháng 3 Xem tại đây 221/SXD-KTTH Sở XD Bắc Kạn
Tháng 4 Xem tại đây 328/SXD-KTTH Sở XD Bắc Kạn
Tháng 5 Xem tại đây 410/SXD-CBG Sở XD Bắc Kạn
Tháng 6 Xem tại đây 504/SXD-CBG Sở XD Bắc Kạn
Tháng 7 Xem tại đây 625/SXD-CBG Sở XD Bắc Kạn
Tháng 8 Xem tại đây 796/SXD-CBG Sở XD Bắc Kạn
Tháng 9 Xem tại đây 796/SXD-CBG Sở XD Bắc Kạn
Tháng 10 Download Here 923/SXD-CBG Sở XD Bắc Kạn
Tháng 11
Tháng 12 Xem tại đây 06/SXD-CBG giaxaydung.vn
Tháng 12 Xem tại đây 25/SXD-KTTH giaxaydung.vn

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bắc Kạn Năm 2013:

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 48/SXD-KTTH Bộ Xây Dựng
Tháng 2 Xem tại đây 87/SXD-KTTH Bộ Xây Dựng
Tháng 3
Tháng 4 Xem tại đây 255/SXD-KTTH Sở XD Bắc Kạn
Tháng 5 Xem tại đây 322/SXD-KTTH Sở XD Bắc Kạn
Tháng 6 Xem tại đây 434/SXD-KTTH Sở XD Bắc Kạn
Tháng 7 Xem tại đây 476/SXD-KTTH Sở XD Bắc Kạn
Tháng 8 Xem tại đây 546/SXD-KTTH Sở XD Bắc Kạn
Tháng 9 Download Here 620/SXD-KTTH Sở XD Bắc Kạn
Tháng 10 Download Here 752/SXD-KTTH Sở XD Bắc Kạn
Tháng 11 Download Here 838/SXD-KTTH Bộ Xây Dựng
Tháng 12

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bắc Kạn Năm 2012:

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1
Tháng 2 Download Here 84/SXD-KTTH Bộ Xây Dựng
Tháng 3 Download Here 153/SXD-KTTH Bộ Xây Dựng
Tháng 4 Xem tại đây 204/SXD-KTTH Bộ Xây Dựng
Tháng 5 Xem tại đây 286/SXD-KTTH CTTĐT Bắc Kạn
Tháng 6 Xem tại đây 376/SXD-KTTH Bộ Xây Dựng
Tháng 7 Xem tại đây 445/SXD-KTTH Bộ Xây Dựng
Tháng 8 Xem tại đây 519/SXD-KTTH CTTĐT Bắc Kạn
Tháng 9 Xem tại đây 586/SXD-KTTH Bộ Xây Dựng
Tháng 10 Xem tại đây 654/SXD-KTTH CTTĐT Bắc Kạn
Tháng 11 Xem tại đây 719/SXD-KTTH CTTĐT Bắc Kạn
Tháng 12 Xem tại đây 882/SXD-KTTH Bộ Xây Dựng

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bắc Kạn Năm 2011:

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 55/SXD-CBG Sở XD Bắc Kạn
Tháng 2 Download Here 87/SXD-CBG Sở XD Bắc Kạn
Tháng 3 Download Here 154/SXD-CBG Bộ Xây Dựng
Tháng 4 Download Here 204/SXD-CBG Bộ Xây Dựng
Tháng 5 Download Here 266/SXD-CBG Bộ Xây Dựng
Tháng 6 Download Here 322/SXD-CBG Bộ Xây Dựng
Tháng 7 Download Here 387/SXD-CBG Bộ Xây Dựng
Tháng 8 Download Here 455/SXD-CBG Bộ Xây Dựng
Tháng 9 Download Here 517/SXD-KTTH Bộ Xây Dựng
Tháng 10 Download Here 566/SXD-KTTH Bộ Xây Dựng
Tháng 11 Download Here 629/SXD-KTTH Bộ Xây Dựng
Tháng 12

Kiếm tiền online qua Facebook với Fanslave

Chi tiết xem: Hướng dẫn

make-money-468x60

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: