7. Giá Vật Liệu Xây Dựng Bạc Liêu

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bạc Liêu Năm 2016

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2016: Xem tại đây

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bạc Liêu Năm 2015

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 20/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 2 Xem tại đây 44/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 3 Xem tại đây 66/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 4 Xem tại đây 96/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 5 Xem tại đây 118/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 6 Xem tại đây 147/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 7 Xem tại đây 164/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 8 Xem tại đây 186/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 9 Xem tại đây 208/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 10 Xem tại đây 225/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 11 Xem tại đây 248/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 12 Xem tại đây 276/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bạc Liêu Năm 2014

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 33/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 2 Xem tại đây 50/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 3 Xem tại đây 71/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 4 Xem tại đây 266/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 5 Xem tại đây 122/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 6 Xem tại đây 140/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 7 Xem tại đây 515/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 8 Xem tại đây 189/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 9 Xem tại đây 212/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 10 Xem tại đây 263/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
DC Tháng 10 284/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 11 Xem tại đây 293/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 12 Xem tại đây 963/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bạc Liêu Năm 2013:

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 20/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 2 Xem tại đây 30/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 3 Xem tại đây 53/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 4 Xem tại đây 72/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 5 Xem tại đây 87/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 6 Xem tại đây 107/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 7 Xem tại đây 121/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 8 Download Here 650/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 9 Download Here 723/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 10 Download Here 830/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 11 Xem tại đây 239/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 12 Xem tại đây 265/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bạc Liêu Năm 2012:

 

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 07/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 2 Download Here 21/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 3 Download Here 38/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 4 Xem tại đây 54/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 5 Xem tại đây 88/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 6 Xem tại đây 127/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 7 Xem tại đây 151/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 8 Xem tại đây 176/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 9 Xem tại đây 194/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 10 Xem tại đây 208/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Đính Chính T10 221/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 11 Xem tại đây 238/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 12 Xem tại đây 260/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bạc Liêu Năm 2011

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1
Tháng 2 Download Here /CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 3 Download Here 37/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 4 Download Here 56/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 5 Download Here 65/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 6 Download Here 84/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 7 Download Here 94/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 8 Download Here 106/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 9 Download Here 115/CBLS-XD-TC Sở XD Bạc Liêu
Tháng 10 Download here 129/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 11 Download Here 139/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng
Tháng 12 Download Here 152/CBLS-XD-TC Bộ Xây Dựng

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: