62. Giá Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Phúc

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Phúc Năm 2016

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016: Xem tại đây

Giá Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Phúc Năm 2015

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 341/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 2 Xem tại đây 570/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 3 Xem tại đây 844/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 4 Xem tại đây 1183/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 5 Xem tại đây 1571/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 6 Xem tại đây 1871/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 7 Xem tại đây 2235/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 8 Xem tại đây 2605/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 9 Xem tại đây 3002/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 10 Xem tại đây 3570/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 11 Xem tại đây 3967/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 12 Xem tại đây 4321/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc

Giá Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Phúc Năm 2014

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 400/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 2 Xem tại đây 400/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 3 Xem tại đây 737/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 4 Xem tại đây 1101/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 5 Xem tại đây 1431/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 6 Xem tại đây 1683/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 7 Xem tại đây 1970/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 8 Xem tại đây 2310/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 9 Xem tại đây 2820/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 10 Xem tại đây 3421/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 11 Xem tại đây 3751/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc
Tháng 12 Xem tại đây 4129/CBLS-XD-TC SXD Vĩnh Phúc

Giá Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Phúc Năm 2013

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 233/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 2 Xem tại đây 377/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 3 Xem tại đây 624/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 4 Xem tại đây 819/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 5 Xem tại đây 1115/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 6 Xem tại đây 1327/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 7 Xem tại đây 1573/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 8 Download Here 1573/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 9 Download Here 1573/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 10 Download Here 2593/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 11 Xem tại đây 2820/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 12 Xem tại đây 22/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn

Giá Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Phúc Năm 2012

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1  Xem tại đây  175/CBLS-XD-TC  vinhphuc.gov.vn
Tháng 2  Xem tại đây  368/CBLS-XD-TC  vinhphuc.gov.vn
Tháng 3  Xem tại đây  637/CBLS-XD-TC  vinhphuc.gov.vn
Tháng 4  Xem tại đây  …/CBLS-XD-TC  vinhphuc.gov.vn
Tháng 5  Xem tại đây  953/CBLS-XD-TC  vinhphuc.gov.vn
Tháng 6  Xem tại đây  1227/CBLS-XD-TC  vinhphuc.gov.vn
Tháng 7  Xem tại đây  1459/CBLS-XD-TC  vinhphuc.gov.vn
Tháng 8  Xem tại đây  1652/CBLS-XD-TC  Bộ Xây Dựng
Tháng 9  Xem tại đây  2016/CBLS-XD-TC  vinhphuc.gov.vn
Tháng 10  Xem tại đây  2229/CBLS-XD-TC  vinhphuc.gov.vn
Tháng 11  Xem tại đây  2569/CBLS-XD-TC  vinhphuc.gov.vn
Tháng 12  Xem tại đây  2753/CBLS-XD-TC  vinhphuc.gov.vn

Giá Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Phúc Năm 2011

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 210/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 2 Download Here 342/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 3 Download Here 519/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 4 Download Here 755/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 5 Download Here 1053/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 6 Download Here 1301/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 7 Download Here 1534/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 8 Download Here 1863/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn
Tháng 9 Download Here 2072/CBLS-XD-TC Sanchinhchu.vn
Tháng 10 Download Here 2352/CBLS-XD-TC xaydungviet.info
Tháng 11 Download Here 2666/CBLS-XD-TC xaydungviet.info
Tháng 12 Xem tại đây 72/CBLS-XD-TC vinhphuc.gov.vn


Kiếm tiền online qua Facebook với Fanslave

Chi tiết xem: Hướng dẫn

make-money-468x60

Đã có 1 phản hồi | Gửi một phản hồi

  1. Lê Quang Thái nói:

    Cám ơn! Tôi đang cần Công bố giá của VP

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: