6. Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Định

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Định Năm 2016

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem danh sách bảng giá cập nhật mới nhất các tỉnh : Tại đây

Chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định năm 2016: Xem tại đây

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Định Năm 2015

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 60/TB-TC-XD HXD Bình Định
Tháng 2 Xem tại đây 457/TB-TC-XD SXD Bình Định
Tháng 3 Xem tại đây 617/TB-TC-XD SXD Bình Định
Tháng 4 Xem tại đây 1050/TB-TC-XD SXD Bình Định
Tháng 5 Xem tại đây 1561/TB-TC-XD SXD Bình Định
Tháng 6 Download Here 1974/TB-TC-XD SXD Bình Định
Tháng 7 Xem tại đây 2351/TB-TC-XD SXD Bình Định
Tháng 8 Xem tại đây 2721/TB-TC-XD SXD Bình Định
Tháng 9 Xem tại đây 3018/TB-TC-XD SXD Bình Định
Tháng 10 Xem tại đây 3463/TB-TC-XD SXD Bình Định
Tháng 11 Xem tại đây 3777/TB-TC-XD SXD Bình Định
Tháng 12 Xem tại đây 3982/TB-TC-XD SXD Bình Định

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Định Năm 2014

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 08/TB-TC-XD Sở XD Bình Định
Tháng 2 Xem tại đây 394/TB-TC-XD Hội XD Bình Định
Tháng 3 Xem tại đây 585/TB-TC-XD Hội XD Bình Định
Tháng 4 Xem tại đây 935/TB-TC-XD Hội XD Bình Định
Tháng 5 Xem tại đây 1398/TB-TC-XD Sở XD Bình Định
Tháng 6 Xem tại đây 1731/TB-TC-XD Sở XD Bình Định
Tháng 7 Xem tại đây 2148/TB-TC-XD Sở XD Bình Định
Tháng 8 Xem tại đây 2493/TB-TC-XD Sở XD Bình Định
Tháng 9 Xem tại đây 2945/TB-TC-XD Sở XD Bình Định
Tháng 10 Xem tại đây 3250/TB-TC-XD Sở XD Bình Định
Tháng 11 Xem tại đây 3615/TB-TC-XD Hội XD Bình Định
Tháng 12 Xem tại đây 4009/TB-TC-XD Hội XD Bình Định

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Định Năm 2013

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 166/TB-TC-XD Bộ Xây Dựng
Tháng 4 Xem tại đây 831/TB-TC-XD Hội XD Bình Định
Tháng 5 Xem tại đây 1103/TB-TC-XD Hội XD Bình Định
Tháng 6 Xem tại đây 1372/TB-TC-XD Hội XD Bình Định
Tháng 7 Xem tại đây 1649/TB-TC-XD Hội XD Bình Định
Tháng 8 Xem tại đây 2078/TB-TC-XD Hội XD Bình Định
Tháng 9 Xem tại đây 2444/TB-TC-XD Hội XD Bình Định
Tháng 10 Download Here 2721/TB-TC-XD Hội XD Bình Định
Tháng 11 Download Here 3031/TB-TC-XD Sở XD Bình Định
Tháng 12 Xem tại đây 3472/TB-TC-XD Hội XD Bình Định

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Định Năm 2012

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Quý I Download Here 281/TB-TC-XD Bộ Xây Dựng
Quý II Xem tại đây 1055/TB-TC-XD Sở XD Bình Định
Quý III Xem tại đây 1540/TB-TC-XD Bộ Xây Dựng
Quý IV Xem tại đây 1540/TB-TC-XD Sở XD Bình Định

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Định Năm 2011

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Quý I Download Here 107/TB-TC-XD giaxaydung.vn
Quý II Download Here 834/TB-TC-XD Bộ Xây Dựng
DC Quý II Download Here 1094/TB-TC-XD Bộ Xây Dựng
Tháng 7 Download Here 1372/TB-TC-XD Bộ Xây Dựng
Tháng 8 Download Here 1645/TB-TC-XD Sở XD Bình Định
Tháng 9 Download Here 1910/TB-TC-XD Bộ Xây Dựng
Quý IV Download Here 2223/TB-TC-XD Bộ Xây Dựng


Kiếm tiền online qua Facebook với Fanslave

Chi tiết xem: Hướng dẫn

make-money-468x60

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: