53. Giá Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hóa

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hóa Năm 2016

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Password download với Mediafire.com là: giavlxd.net

Chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2016: Xem tại đây

Giá Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hóa Năm 2015

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 1473/LSXD-TC SXD Thanh Hóa
Quý II Xem tại đây 3393/LSXD-TC SXD Thanh Hóa
Quý III Xem tại đây 5124/LSXD-TC SXD Thanh Hóa
Quý IV Xem tại đây 128/LSXD-TC SXD Thanh Hóa

Giá Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hóa Năm 2014

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 16/BC-UBND Huyện Vĩnh Lộc
Tháng 2
Tháng 3 Xem tại đây 61/BC-UBND Huyện Vĩnh Lộc
Quý I Xem tại đây 298/UBND-TCKH Huyện Thường Xuân
Xem tại đây 1373/LSXD-TC Thành viên
Tháng 4
Tháng 5 Xem tại đây 95/BC-UBND Huyện Vĩnh Lộc
Tháng 6
Quý II Xem tại đây 3329/LSXD-TC SXD Thanh Hóa
Tháng 7 Xem tại đây 174/BC-UBND Huyện Vĩnh Lộc
Tháng 8
Tháng 9
Quý III Xem tại đây 5226/LSXD-TC SXD Thanh Hóa
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Quý IV Xem tại đây 71/LSXD-TC SXD Thanh Hóa

Giá Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hóa Năm 2013

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Quý IV Xem tại đây 1664/UBND-TCKH Huyện Thường Xuân
Xem tại đây 4533/LSXD-TC SXD Thanh Hóa
Tháng 12
Tháng 11
Tháng 10
Quý III/2013 Xem tại đây 3090/LSXD-TC giaxaydung.vn
Tháng 9 Xem tại đây 233/BC-UBND Huyện Vĩnh Lộc
Tháng 8
Tháng 7
Quý II/2013 Download Here 1808/LSXD-TC giaxaydung.vn
Quý II/2013 Xem tại đây 840/UBND-TCKH Huyện Thường Xuân
Tháng 6 Xem tại đây 157/BC-UBND Huyện Vĩnh Lộc
Tháng 5
Tháng 4
Quý I/2013 Xem tại đây 779/LSXD-TC giaxaydung.vn
Tháng 3 Xem tại đây 58/BC-UBND Huyện Vĩnh Lộc
Xem tại đây 291/UBND-TCKH Huyện Thường Xuân
Tháng 2 Xem tại đây 149/UBND-TCKH Huyện Thường Xuân
Tháng 1

Giá Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hóa Năm 2012

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1
Tháng 2
Quý I  Download Here  689/LSXD-TC  giaxaydung.vn
Tháng 4  Xem tại đây  319/UBND-CT  Huyện Quảng Xương
Tháng 5  Xem tại đây  319/UBND-CT  Huyện Quảng Xương
Tháng 6  Xem tại đây  564/UBND-CT  Huyện Quảng Xương
Quý II  Download Here  1467/LSXD-TC  giaxaydung.vn
Tháng 7  Xem tại đây  564/UBND-CT  Huyện Quảng Xương
 Xem tại đây  2247/LSXD-TC  giaxaydung.vn
Tháng 8  Xem tại đây  2247/LSXD-TC  giaxaydung.vn
 Xem tại đây  696/UBND-CT  Huyện Quảng Xương
Tháng 9  Xem tại đây  696/UBND-CT  Huyện Quảng Xương
 Xem tại đây  2826/LSXD-TC  giaxaydung.vn
Tháng 10  Xem tại đây  2826/LSXD-TC  giaxaydung.vn
Tháng 11  Xem tại đây  1705/UBND-TCKH  Huyện Thường Xuân
 Xem tại đây  146/LSXD-TC  giaxaydung.vn
Tháng 12  Xem tại đây  146/LSXD-TC  giaxaydung.vn

Giá Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hóa Năm 2011

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1
Tháng 2
Quí I Download Here 482/LSXD-TC www.giaxaydung.vn
Tháng 4 Download Here 958/LSXD-TC
Tháng 5
Tháng 6 Download here 1937/LSXD-TC www.giaxaydung.vn
Tháng 7 Download here 1937/LSXD-TC www.giaxaydung.vn
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10 Download Here 885/UBND-CT Huyện Quảng Xương
Tháng 11 Download Here 885/UBND-CT Huyện Quảng Xương
Quý IV Download Here 3229/LSXD-TC Bạn Hoàng Ngân


Kiếm tiền online qua Facebook với Fanslave

Chi tiết xem: Hướng dẫn

make-money-468x60

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: