5. Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Thuận

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Thuận Năm 2016

Password download với Mediafire.com là: giavlxd.net

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2016: Xem tại đây

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Thuận Năm 2015

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 258/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 2 Xem tại đây 474/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 3 Xem tại đây 736/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 4 Xem tại đây 906/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Điều chỉnh T3-4 1112/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 5 Xem tại đây 1213/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 6 Xem tại đây 1459/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 7 Xem tại đây 1866/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 8 Xem tại đây 2204/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 9 Xem tại đây 2693/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 10 Xem tại đây 3229/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 11 Xem tại đây 3483/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 12 Xem tại đây 109/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Thuận Năm 2014

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 275/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 2 Xem tại đây 522/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 3 Xem tại đây 731/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Điều chỉnh giá T3 870/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 4 Xem tại đây 939/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 5 Xem tại đây 1232/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 6 Xem tại đây 1553/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 7 Xem tại đây 1769/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 8 Xem tại đây 1982/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 9 Xem tại đây 2347/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 10 Xem tại đây 2706/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 11 Xem tại đây 2966/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Điều chỉnh giá T11 3117/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 12 Xem tại đây 84/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Thuận Năm 2013

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 291/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 2 Xem tại đây 451/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 3 Xem tại đây 680/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 4 Xem tại đây 868/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 5 Xem tại đây 1108/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 6 Xem tại đây 1392/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 7 Xem tại đây 1633/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 8 Xem tại đây 1814/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 9 Xem tại đây 1967/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 10 Download Here 2307/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Bổ sung tháng 10 2445/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 11 Download Here 2555/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 12 Xem tại đây 32/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Thuận Năm 2012

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 166/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 2 Download Here 308/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 3 Download Here 505/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 4 Xem tại đây 741/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 5 Xem tại đây 947/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 6 Xem tại đây 1178/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 7 Xem tại đây 1431/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 8 Xem tại đây 1668/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 9 Xem tại đây 1901/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 10 Xem tại đây 2126/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 11 Xem tại đây 2383/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Điều chỉnh T10,11 36/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 12 Xem tại đây 37/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bình Thuận Năm 2011

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3 Download Here 620/SXD-KTTH quyettoan.vn
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6 Download Here 1332/SXD-KTTH giaxaydung.vn
Tháng 7 Download Here 1543/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 8 Download Here 1819/SXD-KTTH Bộ Xây Dựng
Tháng 9 Download Here 2033/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 10 Download Here 2262/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 11 Download Here 2505/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận
Tháng 12 Download Here 2763/SXD-KTTH Sở XD Bình Thuận


Kiếm tiền online qua Facebook với Fanslave

Chi tiết xem: Hướng dẫn

make-money-468x60

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: